TEENUSED

 

RoadConsult OÜ on spetsialiseerinud järgmistele teenustele / projekteerimistöödele:
  • Teede ja tänavate projekteerimine
  • Liikluse projekteerimine, planeerimine ja ohutus
  • Katete taastamine
  • Kinnistu sidumine
  • Kooskõlastused ja ehitusloa hankimised
  • Projektijuhtimine