KOOSTÖÖPARTNERID

 

Soojus- ja gaasivarustuse projekteerimine, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüteemide projekteerimine (KVJ süsteemid), aur- kondensaat süsteemide projekteerimine, katlamajade projekteerimine:

HeatConsult OÜ

 

Veevarustuse- ja kanalisatsiooni projektide koostamine:

Merindorf OÜ

 

Topo-geodeetiliste mõõdistuste teostamine:

GeoEx OÜ